Trauma of ongeval

Bij pijnklachten bij voorkeur ’s ochtends bellen, zodat er rekening mee kan worden gehouden in de planning. Het telefoonnummer van de praktijk is 072-5712088, bij geen gehoor kunt u bellen met de avond- en weekenddienst, telefoonnummer 020-5063841.

Bij trauma van de tanden of kiezen adviseren wij altijd de tandarts of spoeddienst te bellen voor advies en overleg.

 • Tand of kies eruit door klap of val?

  Zo spoedig mogelijk contact op nemen met tandarts of spoeddienst. De tand of kies opzoeken, niet de wortel aanraken of schoonmaken, maar bewaren in water waar een theelepeltje zout is opgelost of in melk. Dit heeft de voorkeur boven droog bewaren of bewaren in alleen water. Het is belangrijk dat de tand of kies zo snel mogelijk wordt teruggeplaatst (als dat nog mogelijk is). De kans op genezing is dan groter.

 • Verder letsel?

  Bij ernstig letsel de afdeling Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis bezoeken. Wonden verzorgen en bij mogelijk straatvuil in de wonden contact opnemen met huisarts voor eventuele tetanusvaccinatie.

 • Stukje tand of kies afgebroken?

  Stukje bewaren in water waar een theelepeltje zout is opgelost of in melk. Dit heeft de voorkeur boven droog bewaren of bewaren in alleen water.

 • Tand of kies los?

  Als tanden en kiezen na een trauma nog heel zijn maar wel wat losser in de kaak staan, is het verstandig om contact op te nemen met de tandarts of spoeddienst. De ernst kan dan beoordeeld worden en er wordt gekeken of de tand of kies gespalkt moet worden.

 • Pijn?

  Ook bij pijn aan de tanden of kiezen na een trauma is het verstandig om contact op te nemen met de tandarts of spoeddienst. De ernst kan dan beoordeeld worden en indien nodig kan adequate pijnstilling worden voorgeschreven.