Afgebroken kies of vulling (niet door trauma of ongeval)

Bij pijnklachten bij voorkeur ’s ochtends bellen, zodat er rekening mee kan worden gehouden in de planning. Het telefoonnummer van de praktijk is 072-5712088, bij geen gehoor kunt u bellen met de avond- en weekenddienst, telefoonnummer 020-5063841.

  • Wanneer u last heeft van een nabloeding na het trekken van een tand of kies is het belangrijk dat u een uur lang stevig op een gaasje of een zakdoek dichtbijt. Wanneer het bloeden niet stopt neemt u dan contact op met de praktijk of met de spoeddienst. Het is belangrijk dat u niet de mond gaat spoelen, want dan blijft het wondje bloeden.