Afgebroken kies of vulling (niet door trauma of ongeval)

Bij pijnklachten bij voorkeur ’s ochtends bellen, zodat er rekening mee kan worden gehouden in de planning. Het telefoonnummer van de praktijk is 072-5712088, bij geen gehoor kunt u bellen met de avond- en weekenddienst, telefoonnummer 020-5063841.

Doet het pijn of is het scherp?

  • Ja

    Neem telefonisch contact op met de praktijk zodat er op korte termijn een afspraak kan worden gepland bij de tandarts. Als het scherp is kan het wat worden glad gemaakt en bij pijn door blootliggend tandbeen/zenuw kan het wat worden afgedekt. Bij veel last kan als pijnmedicatie bij voorkeur paracetamol gebruikt worden. Eventueel kan ibuprofen gebruikt worden. Houdt u aan de maximale dosis in de bijsluiter of op de verpakking. Raadpleeg voor gebruik de tandarts, huisarts of apotheker.

    Als het breken van de tand, kies of vulling niet veroorzaakt is door een trauma en de pijn is goed te onderdrukken met paracetamol hoeft u niet de spoeddienst te bellen. U kunt dan de eerstvolgende werkdag de praktijk ‘s ochtends bellen voor het maken van een afspraak.

  • Nee

    Neem telefonisch contact op met de praktijk zodat er een afspraak kan worden ingepland bij de tandarts. Het is wel belangrijk tand of kies weer wordt afgedekt omdat het schadelijk kan zijn als het te lang aan het milieu van de mondholte wordt blootgesteld. Zo is de kans groter dat een uitgebreidere behandeling als een wortelkanaalbehandeling kan worden voorkomen.

    Als het breken van de tand, kies of vulling niet veroorzaakt is door een trauma hoeft u niet de spoeddienst te bellen maar kunt u de eerstvolgende werkdag de praktijk ‘s ochtends bellen voor het maken van een afspraak.