Privacy

Uiteraard doen wij er alles aan om al uw persoonlijke gegevens zo volledig mogelijk, zo correct mogelijk en zo veilig mogelijk te verwerken.

Wij hanteren bij de verwerking van uw gegevens de volgende kernwaarden;

Informeren - Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken - Wij letten nauw op onze verzameling van persoonsgegevens en slaan alleen gegevens op die ons doel dienen, namelijk de beste zorg voor u.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens - Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciƫle mailings.

Beveiligen - Wij nemen de opslag van uw gegevens heel serieus. Al uw gegevens worden dan ook opgeslagen op een modern ICT systeem welke continue proactief wordt onderhouden en bewaakt door een gespecialiseerd ICT bedrijf voor de zorg. Zij beheren alle relevante items m.b.t. veiligheid en continuĆÆteit van het systeem. Het ICT systeem is in ons eigen beheer en op Nederlandse bodem.

Maakt u gebruik van ons formulier? Deze wordt versleuteld naar ons verzonden zodat u deze veilig kunt gebruiken.

Recht van inzage en correctie - Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wij streven ernaar om uw gegevens zo beperkt en actueel mogelijk te houden. Wilt u uw gegevens opvragen, nazien, corrigeren of laten verwijderen kunt u hiervoor contact opnemen met onze praktijk.

Onze balie assistente kan u uw gegevens verstrekken, samen met u controleren en wijzigen indien nodig. Wanneer u dit wenst kan ook een aanvraag tot verwijdering van uw gegevens worden ingediend. Sommige gegevens dienen echter in een medisch dossier bewaard te worden, dit wordt per aanvraag bekeken.

Verstrekking aan derden - Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Bewaartermijn - Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden - Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring - Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u vragen over ons privacybeleid, neemt u dan gerust contact met ons op, dan lichten we deze graag aan u toe.